Naar het inspiratie overzicht

Deel dit bericht  
10-05-2017 / Blog
Arjen van Berkum ///

Welkom in de Champions League voor Social Innovation!


De digitale stroomversnelling waarin we ons bevinden, raakt niet alleen onze professie, maar ook ons dagelijks leven. Wat doen we daarmee als er technisch zo veel kan en gebeurt? Waar blijft de sociale innovatie?

 

Niet alleen de techniek verandert

Als we op ons werk praten over veranderingen in de wereld, dan hebben we het vaak over die éne kant: zaken die innovatieve technologie mogelijk maken. Toepassingen. Processen. Systemen. Maar wat is nou eigenlijk die andere kant? De manier hoe mensen zijn. Ons leven en interacteren: die wereld verandert immers ook.

 

Verder op de oude weg…?

Technologie maakt dat we straks goedkoop energie kunnen opwekken. Technologie maakt dat we straks van alle kanten worden bediend qua mobiliteit, wonen en gezondheid. Maar technologie zorgt er vooral óók voor dat er minder menselijke arbeid nodig is. Robots doen alle receptieve taken voor ons. Terwijl er steeds méér mensen bijkomen op deze aardbol.


Met de billen bloot

Deze scenario’s dwingen ons verder te kijken dan de techniek alleen. Want urbanisatie, urban farming, smart cities... Ze gaan allemaal niet werken zonder een andere kijk op ons systeem van samenleven. We moeten met de billen bloot. Onderwerpen als basisinkomen, onderwijs, ontwikkelingshulp, cultuur en nog veel meer: dat zijn de thema’s die we met een open mindset moeten benaderen.

 

Verzet tegen verandering
Binnen onze samenleving tekent zich een serieuze trend af: een deel van de bevolking profiteert niet zichtbaar of voelbaar van de nieuwe werkelijkheid en de nieuwe economische kansen. Men verzet zich tegen verandering. En dat is logisch. De heersende elite (wat een foute term overigens) moet gaan bedenken hoe we de geneugten van digitale transformatie niet alleen laten landen bij de happy few.

 

De amateurstatus voorbij
Ik schaar mijzelf bij die bevoorrechte groep, en ik denk dat ik u daar ongetwijfeld ook toe mag rekenen. Welnu, lange tijd werd sociale innovatie afgedaan als iets voor idealisten in geitenwollen sokken – een divisie voor amateurclubs. De tijd is nu rijp voor promotie van dit gedachtengoed. Welkom in de Champions League voor Social Innovation! #DareToDisrupt!

 

 

 


Naar het inspiratie overzicht