Naar het inspiratie overzicht

Deel dit bericht  
30-08-2017 / Blog
Bob Woudstra ///

Registreren in het sociaal domein: naast de lasten ook de lusten!


De meesten van ons herkennen het wel: méér regels op het werk en méér zaken om vast te leggen. Zeker in het sociaal domein kost registratie veel tijd en aandacht. Tijd die we veel liever benutten om ons werk goed te doen. Maar ja: regels blijven regels. Hoe ontstijgen we die spagaat?

 

Een kwestie van kritisch blijven
Als ik terugrijd van Zeeland naar Utrecht – ik bracht een bezoek aan de GGD en Veilig Thuis in Goes – luister ik op de radio naar een hoogleraar in de zorg. Zijn verhaal sluit precies aan bij waar mijn collega’s en ik ons sterk voor maken: regels en gewoonten zijn goed, maar blijf kritisch op je doel en rendement. De professor gaf pleisters als voorbeeld. Al jaren is het de regel om daarmee wonden af te dekken. Toch weten we nu, zegt de professor, dat het onbedekt laten van de wond een veel sneller en beter herstel geeft. Bijkomend voordeel: het ziekenhuis bespaart kosten en voorkomt afval. Een kwestie van kritisch blijven op wat je ooit hebt geleerd.

 

De juiste zorg door de juiste registratie
Door die hoogleraar moest ik denken aan de agile-manier van werken binnen Conclusion. Hoe zouden wij het er volgens de hoogleraar vanaf brengen, even vanuit zijn ‘pleister-theorie’ gedacht? Doen we de dingen – registreren in dit geval - omdat we ze zo geleerd hebben? Gaan wij de dialoog aan om echte behoeften boven tafel te krijgen? Durven we op tijd aan de bel te trekken en ‘nee’-te zeggen als de registratie te formeel of te omvangrijk wordt? Met andere woorden: zijn wij een partner die niet registreert vanwege het registreren, maar die de juiste zorg bereikt door de juiste registratie? Dit in dialoog met de klant?

 

Naast de lasten ook de lusten
Ik denk dat de hoogleraar wel tevreden zal zijn. Allereerst zijn we erop gefocust om 100% te voldoen aan de eisen. Zo helpen wij u de juiste zaken te registreren vanuit het oogmerk van de betreffende gemeente of instantie. Klinkt heel basic, maar helaas zien we het vaak fout gaan en ontstaat er een financieel gat. Daarnaast kijken we hoe we registratieplichten kunnen inzetten om daadwerkelijk aan de kwaliteit van uw werk bij te dragen. Kortom: naast de lasten ook de lusten.

 

U bent welkom!
Sinds 2007 zijn wij actief betrokken bij de ontwikkelingen van een cliënt-volgsysteem. In die tien jaar hebben we meer dan 50 verschillende klanten geholpen met een regiesysteem. Daarbij zijn meer dan 1 miljoen verschillende dossiers geregistreerd. Wilt u samen met ons team van gedachten wisselen over uw ideale vorm van registratie? Stuur even een mailtje of bel: Bwoudstra@conclusion.nl of 06–10035587. Er kan meer dan u denkt! Of kijk eens op www.conclusiondigital.nl.


Naar het inspiratie overzicht