Naar het inspiratie overzicht

Deel dit bericht  
23-05-2017 / Blog
Arjen van Berkum ///

Een kwestie van mindset; wat u moet weten over de 4 R-en


Disruptie is overal. En om ons heen zien we zowel remmende als stuwende krachten. Op allerlei plekken en op allerlei manieren. Ik ontdekte vier typen die bepalend zijn voor succes of falen. It’s all a matter of mindset. Wat bepaalt uw krachtenspel bij Digitale Transformatie?

 

1.  De R van Reactionair
Om te beginnen botste ik op REACTIONAIR denkenden met een bijna krampachtige hang naar het oude. We zien het zowel in de samenleving als in bijvoorbeeld de politiek; mensen die vaak onbewust bang zijn om zich te ontwikkelen en juist op zoek zijn naar het herstellen van de oude situatie. Zo’n vorm kán werken als iedereen zo zou denken. Maar helaas voor de reactionair: niet iedereen wil terug naar het oude…Weinig zinvol dus.

 

2. De R van Regels
Dan zijn er natuurlijk ook mensen die de toekomst willen managen door zoveel mogelijk REGELS te ontwikkelen. We zien het in onze incident-gedreven manier van besturen: elk risico uitsluiten. Resultaat? De juristen hebben een heerlijke dag en de riskmanagers staan hoger in de pikorde dan ooit tevoren. Verstikkend, maar ‘het voelt veilig…’. Maar wat is dat voelen waard? Zolang niet iedereen wegduikt in het managen van elk risico, zal ook deze strategie niet werken. Buiten kijf dat de ondernemer het altijd van de risicomijder wint. Wég veilige strategie!

 

3. De R van Ready
Gelukkig zijn er ook mensen die begrijpen dat je READY moet zijn voor de toekomst. Dit zijn de mensen die leren, ontwikkelen, omarmen en begrijpen dat je jezelf en anderen continu moet blijven opleiden. Hier gaat het over investeren en klaar zijn om mogelijkheden te pakken die je nog niet hebt kunnen overzien. Partijen die begrijpen dat Cloud geen strategie op zichzelf is, maar een manier om klaar te zijn voor nieuwe kansen. Toch schuilt hier een addertje onder het gras: prepareren op de toekomst is niet hetzelfde als met de toekomst zelf bezig zijn. Zolang dat laatste ontbreekt, vrees ik dat ook deze strategie niet succesvol zal zijn.


4. De R van Revolutie
Tot slot zijn er dan degenen die de REVOLUTIE prediken. Het gaat om het durven aanvallen van de status quo, het weg-bewegen van de regels, en op basis van mogelijkheden nieuwe dingen bedenken en soms het bestaande gewoon vernietigen.

 

Conclusie: be balanced
Menigeen zal ervan overtuigd zijn dat ik als Chief Disruption Officer geloof in de Revolutie. Dat klopt. Maar ik geloof ook in ‘Readyness’ (het klaar zijn); de Regels (een kader kan namelijk wel degelijk helpen); en soms zelfs ook in het Reactionaire. Want is het niet heerlijk om te dromen over het goede van vroeger? Ik denk dat iedereen het intuïtief wel snapt: het gaat om de balans.


Tijd voor de Disruptive Revolution!

Toch helt die balans vandaag de dag nog te veel naar regels en traditie, en krijgen echte innovatie en revolutionair elan nog veel te weinig gewicht. Dus doe ik hier mijn oproep: het is tijd voor een Disruptive Revolution. Met minder remmen en indekken aan de ene kant, en meer doen en durf aan de andere kant. Dat bent u het met mij eens? Dan treffen we elkaar op de barricade: lang leve onze Revolutie! 


Naar het inspiratie overzicht