Naar het inspiratie overzicht

Deel dit bericht  
15-11-2017 / Blog
Lucas Jellema ///

Goedemorgen Cloud!


De wereld van morgen is een wereld in de Cloud. Verrast u dat? Vast niet. Maar bent u er ook kláár voor? Besef dit: Cloud wordt de nieuwe regel. Al het andere is uitzondering. Lees hier hoe u de Cloud kunt grijpen én begrijpen. 

 

1. De Cloud als katalysator
Succesvolle ondernemingen doen alleen dingen waarmee ze het verschil maken. Logisch: waarom zou je tijd en energie stoppen in zaken die hooguit randvoorwaardelijk zijn? In plaats daarvan besteden we taken uit. We nemen leveranciers in de arm die specialist zijn en schaalvoordeel behalen. De Cloud is een katalysator voor eenzelfde beweging op IT-gebied: álles doen we straks via de Cloud – en vaak zelfs beter dan daarvoor. Voor wie dat nog onwennig aanvoelt: besef dat we al heel wat jaren gewend zijn aan digitaal bankieren of – nog veel langer - drinkwater uit een landelijk netwerk. Dit in plaats van een geldkluisje in huis te hebben of een eigen waterbron. De Cloud wordt net zo vanzelfsprekend als geld en water.

 

2. Van veel gedoe af
Wie heeft hem nog: de eigen computerruimte met koeling, noodstroom, beveiliging en ingewikkelde bekabeling? Vaak hebben we er al afscheid van genomen. Datzelfde lot wacht datacentervoorzieningen en infrastructuurdiensten. Over X jaar doen we al onze bedrijfsactiviteiten op standaardsoftware die als SaaS wordt afgenomen. De leveranciers ervan nemen uw verantwoordelijkheden over voor platform-, infrastructuur- en datacentercapaciteit. Maatwerk-software wordt alleen ontwikkeld voor specifiek specialistische en sterk onderscheidende bedrijfsactiviteiten. En voor interacties met klanten waarbij het verschil moet worden gemaakt.

 

3. Bereid u voor op een IT- rolwisseling
De kern van uw IT-afdeling en de verantwoordelijkheid van de CIO blijven ongewijzigd: ze voorzien uw business van applicaties om uw bedrijfsprocessen te faciliteren op het afgesproken serviceniveau. De invulling van die rol, die wijzigt wél. Dit mag u verwachten:

  • Evaluatie van SaaS-oplossingen op architectuurrichtlijnen en regie over SaaS- leveranciers en technische implementatie.
  • Vertaling van uw businesswensen, kansen en uitdagingen naar IT-oplossingen (gerealiseerd met Cloudgebaseerde oplossingen).
  • Financiële analyses, TCO-inventarisatie en businesscase ontwikkeling.
  • Architectuur van het IT-landschap. Zowel voor tientallen SaaS-producten als voor alle interacties met ‘things’, 3rd party systemen, menselijke gebruikers en andere stakeholders.
  • ‘SaaS-enablement: het onderling inpassen en verbinden van SaaS-oplossingen en het realiseren van een maatwerkpresentatie van gegevens uit één of meerdere SaaS-componenten, gericht op specifieke rollen.
  • Ontwikkeling van maatwerksoftware voor specialistische bedrijfsactiviteiten (daar waar geen SaaS voor is). Of voor een heel bijzondere vorm van interactie of procesuitvoering. Als onderscheidend element op de markt.

 

4. Don’t try to stop it
Is onze trip naar de Cloud nog tegen te houden? Nee. We moeten dat ook niet willen. Alleen al vanwege de gunstige Total Costs of Ownership. Geen on-premise kan op tegen per gebruik betaalde, schaalbare IT-voorzieningen en gestandaardiseerde (SaaS) oplossingen. Maar kijk ook puur naar de kwaliteit van de IT-voorzieningen zelf. Hebt u zelf het vermogen ze zo up-to-date te houden? Levert u dezelfde risicobeheersing of innovatiesnelheid tegen dezelfde kosten als van de Cloud? Waarschijnlijk niet. Zeker als in de toekomst de kosten van de Cloud zullen dalen.  

 

5. Niet meer dan nodig
Flexibiliteit. Ook zo’n dingetje. Denk aan de piek-belasting waarop uw IT-voorzieningen berekend moeten zijn. In veel gevallen is die piek er misschien maar één week in het kwartaal of een paar uur per dag. In huidige situaties moet u daarvoor grote voorzieningen draaiende houden. De rest van de tijd, de onbenutte tijd, kost dat onnodig geld. In de Cloud koopt u op maat in. U betaalt geen cent te veel.

 

6. Onafhankelijk van kennis- en personeelsverloop
Maakt u zich wel eens zorgen over hoe u de IT-kennis binnen uw organisatie borgt? Medewerkers bieden geen zekerheid: óf ze worden weggekocht óf ze gaan met pensioen (vergrijzingsgolf). Met de Cloud hebt u gegarandeerd een duurzaam en innovatief systeem in de lucht. Kenmerkend voor partners in de Cloud is immers hun belang om kennis op te bouwen, vast te houden en te blijven ontwikkelen. Zo zullen zij uw organisatie faciliteren en stimuleren, in plaats van afremmen. Ook kostbare bemensing voor 24/7 operaties, met driedubbele bezetting vanwege nachtdiensten, is dankzij Cloud en SaaS verleden tijd.

 

7. Privacy en veiligheid beter geregeld
Zeker nu zaken als privacy en veiligheid in de Cloud steeds beter worden geborgd, vermindert uw zorg ten aanzien van de bescherming van gegevens en het voldoen aan wet- en regelgeving rond privacy. Het gevolg: minder verstoring van bedrijfsprocessen en lagere risico’s op imagoschade en mogelijke boetes.

 

8. Op reis naar ‘de’ stip?
De grote vraag is niet óf de Clouddoorbraak er gaat komen, want de opmaat is al in volle gang. De vraag is: gebeurt het over 10 jaar, 5 jaar, 2 jaar? En misschien nog belangrijker: als de Cloud de stip is op uw horizon, hoe maakt u als onderneming de reis naar die stip?
En wel zo, dat u op een samenhangende en gecontroleerde manier zo snel mogelijk inzichten en liefst concrete voordelen bereikt?

 

9. Mis dit niet: 'de Cloud met beide benen op de grond'

Als deze vragen ook ú bezighouden, nodig ik u van harte uit om vrijblijvend contact met mij op te nemen. Ik weet zeker dat het u belangrijke antwoorden oplevert. 

Bel of mail lucas.jellema@amis.nl, 06-21294823 of check: www.amis.nl. Een afspraak is zo gemaakt! 


Naar het inspiratie overzicht